Загальна інформація

Загальна інформація про бібліотеку

Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників та учнів шляхом впровадження компетентнісного підходу та інтерактивних технологій в освітній процес».

Діяльність бібліотеки як важливого структурного підрозділу професійно-технічного училища №4 м. Полтави спрямована на створення сучасного інформаційно-освітнього середовища училища, формування сучасних бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітньої мобільності педагогічних працівників та здобувачів освіти. 

Бібліотека училища здійснює інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Свою діяльність бібліотека здійснює разом з педагогічним колективом, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі. Бібліотека обслуговує читачів згідно з правилами користування

Основні принципи діяльності бібліотеки:

 • Доступність;
 • Оперативність;
 • Інформативність;
 • Інноваційність;
 • Партнерство;
 • Комфортність

    Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є пошук оптимальних форм і методів бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів. Адже сучасна людина, яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не лише вміти читати, писати, говорити, але й швидко і вільно орієнтуватися у потоці інформації.

Основними завданнями бібліотеки є:

 • інформаційне забезпечення освітнього процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації фахової літератури;
 • формування інформаційної культури користувачів;
 • проведення індивідуальної роботи з учнями – сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм;
 • пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення;
 • гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;
 • анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;
 • виховання бережливого ставлення до підручників;
 • популяризація української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і виховання поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці;
 • формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю;

Напрямки діяльності бібліотеки:

 • робота із здобувачами освіти;
 • заняття з культури читання;
 • бібліографічні огляди;
 • інформаційні ті інші огляди літератури;
 • доповіді про навички роботи з книгою;
 • підтримка виховних заходів.

Бібліотечний фонд  включає підручники з загальноосвітньої підготовки, з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, довідникову, методичну та публіцистичну літературу, художню літератур, періодичні видання .

Бібліотечний фонд бібліотеки формується відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм ЗП(ПТ)О. 

Загальний фонд бібліотеки – понад 36 тис. примірників.

Загальна кількість користувачів – 263;

Виховна робота зі здобувачами освіти, формування у них навичок культури читання,  – пріоритетне завдання роботи бібліотеки. З цією метою бібліотека проводить масові заходи, серед яких бібліотечні уроки, літературні читання, огляди літератури, бесіди, віртуальні екскурсії.

  Чекаємо на вас щоденно, окрім  суботи та неділі, з 8.30 до 17.00.

  Останній день місяця – санітарний

Загальна інформація про бібліотекаря

Прізвище, ім’я, по батькові: Кулик Тетяна Олексіївна

 Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст

 Стаж роботи в навчальному закладі – 7 років

 Спеціальність за дипломом:  Культурно-освітня робота

Кваліфікація: культосвітній працівник

 Професійне кредо:  

«Любити життя і цінувати кожну його хвилину. У книгах – шукати істину, у людях мудрість»

 Методична проблема:

«Впровадження інформаційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи в освітній процес»