Матеріально-технічна база

Для успішного виконання завдань з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, училище має добре оснащену матеріально – технічну базу та висококваліфікований педагогічний колектив.

Для здійснення освітнього процесу в училищі створено 21 кабінет та 10 майстерень, з них 9 кабінетів – з загальноосвітніх предметів, спортивна зала та 12 кабінетів з предметів професійно-теоретичної підготовки. Забезпеченість кабінетами професійно-теоретичної та загальнотехнічної підготовки, майстернями складає 100% та відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Кабінети з предметів загальноосвітньої підготовки (5 з природничо-математичних дисциплін, 4 з суспільно – гуманітарних) відповідають вимогам державних стандартів у сфері загальної середньої освіти.

Училище має достатню матеріально-технічну базу для навчання за професіями, які готує на сьогоднішній день.

Освітній процес відбувається у типових комплексах, куди входять:

 • навчальний корпус загальною площею – 12845,1 м2,

 • спортивна зала – 228м2,

 • три площинні споруди загальною площею – 5600 м2,

 • один майданчик з тренажерним обладнанням – 1320 м2,

 • футбольний та баскетбольний майданчики,

 • стрілецький тир – 25 м2,

 • учбові кабінети: з них загальноосвітнього циклу – 9, професійно – технічного циклу – 12,

 • лабораторії – 6,

 • навчально – виробничі майстерні – 7 (загальною площею – 1169,6 м2 проектною потужністю – 720 місць),

 • адміністративні кабінети та педагогічний кабінет,

 • медичний пункт,

 • актова зала,

 • бібліотека (площею 56,0 м2, з них 33м2 читальної зали).

 • їдальня загальною площею 341 м2, проектною потужністю 160 місць.

 Приміщення і споруди училища обладнано відповідно до діючих нормативів та санітарних норм, експлуатуються відповідно з вимогами охорони праці, правилами пожежної безпеки і санітарно-гігієнічними нормами. Площа всієї земельної ділянки навчального комплексу складає 3,722 га. Земельні ділянки використовуються за призначенням.

Площа на одного учня становить 12,6 м2. На належному рівні у зазначених приміщеннях здійснюється інтеграція загальної середньої освіти з професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовками.

Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення, наявність динаміки його покращення, оновлення свідчать про відповідність закладу освіти вимогам сьогодення і Державним стандартам освіти щодо професійно-технічних навчальних закладів II атестаційного рівня.

Фасад училища

Спортивний майданчик

Гуртожиток училища

Кімната в гуртожитку

Медичний кабінет

Теплиця

Бібліотека

Лабораторія кухарів

Навчально-виробнича дільниця

Слюсарна майстерня № 2

Автослюсарна майстерня

Їдальня

Актова зала гуртожитку

Кабінет спеціальної технології, будови та ремонту автомобілів

Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій

Кабінет охорони праці