Протидія насильсту

Насильство — це дії, що чиняться одним або декількома особами, які характеризуються такими ознаками: здійснюються свідомо і спрямовані на досягнення певної мети; завдають шкоду (фізичну, моральну, матеріальну тощо) іншій особі; порушують права і свободи іншої людини; той, хто здійснює насилля має значні переваги (фізичну, психологічні, адміністративні тощо), що робить неможливим ефективний захист жертви насилля.

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчиняла домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь

Види насильства

Фізичне – будь-яка насильницька поведінка проти іншого: штовхання та нанесення інших тілесних ушкоджень; побиття.

Сексуальне – задоволення сексуальної потреби у формі, яка суворо порушує прийнятні в суспільстві норми статевих відносин(ґвалтування, сексуальний примус, небажані дотики сексуального характеру, сексуальні домагання, а також сексуальні переслідування та чіпляння).

Економічне – порушення прав, інтересів члена сім’ї з позбавленням або обмеженням одягу, коштів, житла тощо, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Психологічне – глузування, подавлення волі, образа, приниження, примус, пліткарство і все, що негативно впливає на емоційний і поведінковий розвиток людини; залякування, погрози.

Національною соціальною сервісною службою України протягом 2023 року розроблено інформаційні пам’ятки з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі, які розміщено за наступними посиланнями:

Інформаційні пам’ятки:

Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на вчинення домашнього насильства щодо дитини

Нормативно-правова база:

– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

– Закон України «Про освіту»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

ОСОБА

ПОКРОКОВІ ДІЇ

Керівник закладу освіти

Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом:

 • проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи з протидії та запобігання насильству;
 • здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;
 • організацію роботи практичного психолога, соціального педагога з постраждалими дітьми;
 • визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи, інших осіб.

Уповноважена особа, що здійснює невідкладні заходи реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

 • Інформує керівника закладу про ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у випадку, коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина).
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства.
 • Повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти.
 • У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства або реальної загрози його вчинення, зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки, надає емоційну підтримку.
 • Якщо в процесі розмови дитина підтверджує факт насильства щодо неї, з’ясовує терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Практичний психолог

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Забезпечує психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.
 • Бере участь (у разі необхідності) в оцінці рівня безпеки, у проведенні оцінки потреб дитини та в роботі мультидисциплінарної команди виконавчого комітету міста/району/ОТГ з надання соціальних послуг дитині з родиною (за погодженням з керівником закладу).

Класний керівник/ майстер виробничого навчання

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Забезпечує організацію роботи в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

Викладач

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.
 • може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

Обслуговуючий персонал закладу освіти

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.

Дитина постраждала

 • Звертається до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертається для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб).

Батьки постраждалої дитини

 • Забезпечують надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).
 • Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про випадок домашнього насильства

 • Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти.
 • Забезпечують організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишають дитину наодинці.
 • Передають інформацію суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, органам Національної поліції, службі у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування тощо).

Перелік організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства:

 •  До територіального органу поліції або за телефоном 102;
 •  Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

тел.:053-25-625-13

 • Управління сім’ї та молоді міської держадміністрації;

тел.: 0(532) 60-64-93

 • БО “Світло надії”;

тел.: 094-869-42-40

 • До близької людини;
 • Класного керівника, майстра виробничого навчання, заступника директора з НВР, директора, психолога;
 • На телефони “Гарячих ліній”.

Безкоштовні телефонні “Гарячі лінії”:

 1. Національна дитяча “гаряча лінія” Центру “Ла Страда — Україна”:

  0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного);

 2. Національна “гаряча лінія” з протидії домашньому насильству (консультації юриста, психолога, соціального педагога):

  116-123 (цілодобово та безкоштовно з мобільних телефонів): 0-800-500-225 та 116-111.

Омбудсмен з прав дитини в Україні  Микола Миколайович Кулеба:

(044)255-64-50

4. Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги:

0 800-213-101

З питань сексуального насильства можна звертатися до таких служб:

 • Нацполіція 102
 • Офіс Генерального прокурора: за телефоном  800 507 001
  за телефоном 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
 • через сайт https://www.warcrimes.gov.ua/ 
 • через телеграм-боти: @stop russian war bot або @war crime bot
 • електронною поштою conflict2022.ua@gmail.com
 • Урядова гаряча лінія 15 – 47

Уповноваженою особою для здiйснення невiдкладних заходiв реагyвання у випадках виявлення фактiв насильства в училищі є практичний психолог Зубченко Ніна Анатоліївна

тел.:0662420062

Відповідальною особою за прийом та реєстрацію заяв та повідомлення керівника училища про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти  є заступник директора з НВР – Шугаєва Тетяна Іванівна

тел.: 0958275406