Антикорупційна діяльність

КОРУПЦІЯ – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 ЗУ, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

 

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 ЗУ, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, яку обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті З ЗУ, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

  • Зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчинюються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб.
  • Розкрадання державного, комунального або приватного майна шляхом зловживання службовим становищем.
  • Незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
  • Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабарництво).
  • Сприяння з використанням посадового становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
  • Неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.
  • Використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необгрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації.
  • Надання необгрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи управлінських рішень.
  • Протегування з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.
  • Набуття у власність грошових коштів або іншого майна, у розмірі (вартістю), що не перевищує одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, законність підстав яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-який іншій особи (незаконне збагачення).

Повідом про корупцію!!!

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ

Конституція України.

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», частина перша, четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Повідомлення про корупцію

Хочеш розповісти про факт корупції?