Історія училища

Історія виникнення нашого училища поринає в середину  ХІХ століття. Згідно наказу Міністра хімічного і нафтового машинобудування 23 березня 1966 року відведено територію для будівництва професійно – технічного училища в Супрунівському промисловому районі, поряд з заводом хімічного машинобудування на землях колгоспу ім. Кірова.

27 березня 1967 року рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради депутатів трудящих було виділено Полтавському заводу хімічного машинобудування земельну ділянку для будівництва професійно – технічного училища.

Училище було створене на базі заводу  “Хіммаш” 1 березня 1973 року і мало назву – професійно – технічне училище №21.

У 1975 році училище було реорганізовано в середнє міське профтехучилище №4.

З метою виконання постанови Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів СРСР 12 квітня 1984 року №315 «Про дальший розвиток системи професійно – технічної освіти і підвищення ролі з підготовки кваліфікованих робітничих кадрів» училищу встановлено назву – середнє професійно – технічне училище №4.

Розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради від  28 липня 1997 року № 433-р середнє професійно-технічне училище № 4 м. Полтави перереєстровано із зміною найменування у професійно – технічне училище №4 м. Полтави.

Професійно – технічне училище №4 м. Полтави є  юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного  Герба України і своїм найменуванням.

Заклад освіти у своєму складі не має структурних підрозділів. Професійно – технічне училище №4 м. Полтави засноване на державній формі власності та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 (зі змінами), нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України і не суперечить їм.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійно – технічного училища №4 м. Полтави є загальні збори  колективу, які правомірні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від загальної кількості працівників. Загальні збори  колективу професійно – технічного училища №4 м. Полтави скликаються не рідше одного разу на рік. Трудовий розпорядок в закладі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленому на основі законодавства України.

Управління професійно – технічним училищем №4 м. Полтави здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами України і здійснює свою діяльність на основі Статуту, затвердженого в установленому порядку.

Професійно – технічне училище №4 м. Полтави виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.

Пройшовши в установленому порядку ліцензування, акредитацію та атестацію, училище здобуло право на надання освітніх послуг, пов’язаних з реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Училище реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності. 

Училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

За багато років статус училища піднявся. Тут готувалися фахівці, яких гостро потребували підприємства міста верстатники широкого профілю, електромонтери, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, квітникарі, кранівники мостових і козлових кранів.

Сьогодні, ми з вдячністю згадуємо тих людей, які стояли біля витоків, які зробили великий внесок у розвиток училища, які віддали свою любов, всі сили для того, щоб нам було чим пишатися. Це вони творили історію, це вони створювали ім’я нашому навчальному закладу.

З дня заснування училищем керували сім директорів, які зробили колосальний вклад  щодо становлення, розвитку і зміцнення навчально – матеріальної бази училища: КАНДЗЮБА Вадим Вікторович, РОДІН Микола Степанович, ВІДЮК Василь Григорович, КУКОЛЕНКО Іван Антонович, БАЛАКЛІЄЦЬ Іван Михайлович, КИРИЧЕНКО Василь Стефанович, ЗАБЕРЕЖНИЙ Микола Якович.

З 2009 року професійно – технічне училища № 4 м. Полтави очолює САГАЙДАЧНА Тетяна Миколаївна

В училищі функціонують два напрями підготовки: громадське харчування та металообробка. У  закладі освіти здійснюється підготовка робітничих кадрів, що  не перевищує ліцензований обсяг та проектну потужність.

Для підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії створено сучасно обладнані майстерні, навчальні кабінети спеціальних і загальноосвітніх дисциплін.

Професійна підготовка в училищі проводиться з наступних професій :

  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Електрогазозварник;

  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

  • Електрогазозварник;

  • Квітникар Озеленювач;

  • Кухар;

  • Пекар Кондитер;

  • Пекар;

  • Верстатник широкого профілю.

Будівля і приміщення училища відповідають завданням освітнього процесу та меті функціонування закладу освіти, що працює у режимі повного дня. Створено умови для навчання, функціонують навчальні кабінети, які відповідають сучасним  санітарно-гігієнічним вимогам.

Училище має достатню матеріально-технічну базу для навчання за професіями, які готує на сьогоднішній день.

Приміщення і споруди училища обладнано відповідно до діючих нормативів та санітарних норм, експлуатуються відповідно з вимогами охорони праці, правилами пожежної безпеки і санітарно-гігієнічними нормами.

Для здійснення освітнього процесу з напряму: загальна середня освіта, в училищі створено 21 кабінет, з них 9 кабінетів – з загальноосвітніх предметів,  7 навчальних майстерень, 3 навчальні лабораторії,  спортивна зала та 12 кабінетів з предметів професійно-теоретичної підготовки. Забезпеченість кабінетами професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки, навчальними майстернями та лабораторіями, складає 100% та відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів училища є:

–         ПАТ «Полтавський машинобудівний завод»,

–         ТОВ «Полтавахліб»

–         ТОВ «ВЦ-авто»

–         ТОВ «Астор-М»

–         ПАТ «Електромотор»

–         ТОВ «Полтавакар»

–         ПАТ «Полтавакондитер»

–         Кафе «Міміно»

–         Ресторан «Витязь»

–         Ресторан «Мотель Полтава», тощо

Заклад освіти співпрацює з обласним та міським центром зайнятості населення та згідно з укладеними договорами здійснює професійно – технічне навчання незайнятого населення за професіями Верстатник широкого профілю, Пекар, Кухар.

Добру славу про наш заклад несуть у світ випускники:

Діденко Юрій Олександрович, випускник 2010 року на сьогодні працює у місті Дніпро шеф-кухарем ресторану «Дніпро».

Могилко Денис Андрійович, випускник 2010 року – шеф-кухарем кафе «Tisto House» у місті Полтава.

Вергусь Наталія Іванівна, випускниця 1997 року – завідуюча виробництвом в магазині «Маркетопт» м. Полтава.

Бужин Вікторія Григорівна, випускниця 2000 року є власницею магазину – пекарні «Вкусняшка» у місті Полтава

Керуючись основними положеннями Закону України «Про професійно-технічну освіту», педагогічний колектив училища ставить перед собою одне з пріоритетних завдань сьогодення — формування в учнів та слухачів професійних компетенцій, розвиток духовності і культури, відповідного технічного, технологічного та економічного мислення.

Мова освітнього процесу – українська.

Педагогічний колектив училища – це колектив однодумців із значним педагогічним та виробничим досвідом, який послідовно працює над підвищенням ефективності організації освітнього процесу, за умови використання інноваційних технологій та дуальної форми навчання.

За весь період функціонування закладу освіти було підготовлено більше 19 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств харчової промисловості та металообробки.