ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

Верстатник широкого профілю працює на металообробному виробництві, в ремонтних майстернях, ремонтних цехах різних виробництв. Спеціальність виникла у зв’язку з необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей різної складності для ремонту верстатів і механізмів. Верстатник широкого профілю обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах.

Керуючись кресленням деталі, визначає послідовність її виготовлення. Підбирає необхідні для цього інструменти. Використовує довідники і проводить необхідні розрахунки. Вибирає режим різання, проводить наладку верстата, встановлює інструмент і заготівку, проводить обробку деталі. Вивіряє за допомогою оптичних приладів розміри деталі і якість її обробки. Використовує ручні інструменти, механічне устаткування (токарні, свердлувальні, фрезерні, шліфувальні верстати) і вимірювальні прилади.

Верстатник широкого профілю працює в закритому приміщенні, при хорошому освітленні, нормальній температурі повітря. Робота верстатника двозмінна, режим вільний. Тривалість робочого дня – 8 годин, для неповнолітніх – 6. Робота верстатника широкого профілю кваліфікується як праця середньої важкості. Вона добре механізована, виконувати її можуть як чоловіки, так і жінки. Працює верстатник широкого профілю, в основному, стоячи.

Заробітна плата верстатника широкого профілю залежить від кваліфікації і складності виконуваної роботи. На підприємствах, крім цього, діє система матеріального заохочення: премії за виконання виробничих планів, за хорошу якість продукції, за раціоналізацію і винахідництво та інші форми.

Термін навчання:

1рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів)
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів)
6 місяців – професійно-технічне навчання (перепідготовка та підвищення кваліфікації)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Верстатник широкого профілю

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю
Кваліфікація: 3 розряд

Повинен знати:

 • будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які обслуговує
 • конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв
 • будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів
 • геометрію, правила заточування, доведення, встановлення, маркування та основні властивості матеріалів різальної частини стандартного і спеціального різального інструменту
 • характеристику абразивного інструменту
 • правила визначення оптимальних режимів різання за довідниками і паспортом верстату, вимоги з електротехніки
 • правила перевірки шліфувальних кругів на міцність
 • квалітети і параметри шорсткості, технічне креслення

Повинен вміти:

 • обробляти деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7-10-м квалітетами точності, на свердлувальних верстатах за 6-9-м квалітетами точності та на шліфувальних верстатах із застосуванням охолоджувальної рідини за 7-8-м квалітетами точності із застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв
 • нарізати різьби діаметром понад 42мм на свердлильних верстатах
 • нарізати двозахідну зовнішню і внутрішню різьбу, різьбу трикутного, прямокутного, напівкруглого профілю, упорні та трапецоїдні різьби на токарних верстатах
 • фрезерувати відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, різьби, спіралі, зубці зубчастих коліс та рейок
 • шліфувати і нарізати рифлення на поверхні бочки валків на шліфувально-рифельних верстатах
 • установлювати великі деталі складної конфігурації, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах
 • налагоджувати верстати, які обслуговує
 • визначати послідовність переходів та виконувати необхідні технічні розрахунки, що пов’язані з обробкою деталей
 • читати робочі креслення деталей
 • користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці
 • додержуватися вимог технологічного процесу
 • не допускати браку в роботі
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо)
 • застосовувати на практиці інформаційні технології

Сфера професійного використання випускника: оброблення металу, виробництво машин та устаткування, виробництво транспортного устаткування.

Специфічні вимоги:

 • вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
 • cтать: жіноча, чоловіча
 • медичні обмеження

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • добре розвинене просторове уявлення
 • точність і узгодженість рухів
 • творче технічне мислення
 • стійка увага

Умови роботи: робоче місце робітника – це цех чи майстерня, гарно освітлені й укомплектовані необхідними інструментами.

Шкідливі фактори виробництва: підвищений рівень шуму, блиск оброблюваного металу, напружена одноманітна поза.

Ринок праці: заводи, підприємства по виготовленню металоконструкцій і сільськогосподарської техніки, деталей, верстатобудівні організації, автомобілебудування, суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном та ремонтні майстерні.

Верстатне ремесло – не просто технічна спеціальність, це свого роду мистецтво. Адже з грубої заготовки цей фахівець робить акуратну деталь з блискучою поверхнею.