СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту.

Популярність і престижність цієї професії в Україні в останній період значно зросла. Основні операції, які виконує слюсар з ремонту колісних транспортних засобів: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  може працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях, на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності. Набуті професійні знання слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  може реалізувати також в інших професіях. Постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні, а також вдосконалення і ускладнення конструкцій і механізмів, потребують великої кількості обслуговуючого персоналу, тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування автомобілів постійно зростає.

Термін навчання:

1 рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів) в інтеграції з професією: Електрогазозварник
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) в інтеграції з професією: Електрогазозварник

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Професія: 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати:

 • конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності
 • правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів, вузлів і приладів автомобілів
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електрообладнання; типові несправності вузлів, агрегатів, систем автомобілів, способи їх виявлення та усунення
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електрообладнання
 • правила і порядок виконання регулювальних та кріпильних робіт
 • основні властивості металів
 • призначення термообробки деталей; будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності
 • поняття про систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості
 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми і методи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості
 • правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів
 • розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними
 • метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали, рідини
 • основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму, трансформаторів, електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів

Повинен вміти:

 • виконувати роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних і спеціальних), а також автобусів; ремонтувати та обслуговувати вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22
 • визначати і усувати несправності у роботі складових одиниць, вузлів та агрегатів автомобілів
 • розбирати, ремонтувати, складати, регулювати та випробовувати складові одиниці, вузли та агрегати середньої складності
 • виконувати кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей
 • розбирати відповідальні складові одиниці та агрегати електрообладнання автомобілів
 • з’єднувати та паяти провідники з приладами, вузлами й агрегатами електрообладнання
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання
 • розбирати, ремонтувати, складати і встановлювати складні агрегати, вузли і складові одиниці автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце
 • дотримуватися норм технологічного процесу
 • не допускати браку у роботі
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

Сфера професійної діяльності

 • Переробна промисловість.
 • Ремонт і монтаж машин і устаткування.
 • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів.
 • Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, їх ремонт.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Електрогазозварник – з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

У процесі роботи електрогазозварник виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей.

Термін навчання:

1 рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів) в інтеграції з професією: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) в інтеграції з професією: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Електрогазозварник

Професія: 7212 Електрогазозварник
Кваліфікація: 2 розряд

Повинен знати:

 • електротехніку
 • технології плавлення металів
 • властивості газів, що застосовуються для антиокислення
 • методи і принципи дії використовуваних агрегатів та обладнання
 • інструкції з охорони праці та техніки безпеки
 • мати знання в галузі фізики, хімії
 • будову електрозварювальної і газозварювальної апаратури
 • режими ведення робіт

Повинен вміти:

 • робити дугове, газове, напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих, конструкційних, кольорових металів і сплавів
 • виробляти підготовку з’єднуються частин для зварювання та зачистку зварювальних швів
 • проводити наплавлення раковин і тріщин
 • здійснювати обслуговування та дрібний ремонт зварювального обладнання та інструменту

Загальна характеристика професії:

 • електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату
 • збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їх транспортування в межах робочого місця
 • налагоджує зварювальне обладнання, встановлює необхідний режим зварювання
 • здійснює зоровий контроль швів
 • попереджає виникнення напруг і деформацій у виробу

Медичні обмеження: порушення координації рухів, поганій зір та слух, алергічні захворювання, нервові та психічні захворювання, підвищена чутливість до впливу хімічних речовин.

Специфічні вимоги:

 • хороший зір
 • спритність
 • швидкість координування рухів
 • психологічна та фізична витривалість, емоційна стійкість
 • бути зібраним і уважним
 • вестибулярний апарат повинен бути пристосований до роботи на висоті

Умови роботи: електрогазозварник, як правило, виконує роботи як у приміщенні так і на відкритому просторі. Можливо виконання робіт на висоті і в незручних небезпечних положеннях. Велике навантаження приходиться на опорно-рухомий і зоровий апарати. Для захисту від теплових і світлових випромінювань використовують спеціальний одяг і маску (щиток) з захисним світофільтром. Режим роботи змінний.

Ринок праці: заводи, підприємства по виготовленню металоконструкцій і сільськогосподарської техніки, деталей, верстатобудівні організації, автомобілебудування, суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном та ремонтні майстерні.