СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту.

Популярність і престижність цієї професії в Україні в останній період значно зросла. Основні операції, які виконує слюсар з ремонту колісних транспортних засобів: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  може працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях, на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності. Набуті професійні знання слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  може реалізувати також в інших професіях. Постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні, а також вдосконалення і ускладнення конструкцій і механізмів, потребують великої кількості обслуговуючого персоналу, тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування автомобілів постійно зростає.

Термін навчання:

1 рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів) в інтеграції з професією: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) в інтеграції з професією:  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Професія: 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати:

 • конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності
 • правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів, вузлів і приладів автомобілів
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електрообладнання; типові несправності вузлів, агрегатів, систем автомобілів, способи їх виявлення та усунення
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електрообладнання
 • правила і порядок виконання регулювальних та кріпильних робіт
 • основні властивості металів
 • призначення термообробки деталей; будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності
 • поняття про систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості
 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми і методи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості
 • правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів
 • розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними
 • метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали, рідини
 • основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму, трансформаторів, електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів

Повинен вміти:

 • виконувати роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних і спеціальних), а також автобусів; ремонтувати та обслуговувати вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22
 • визначати і усувати несправності у роботі складових одиниць, вузлів та агрегатів автомобілів
 • розбирати, ремонтувати, складати, регулювати та випробовувати складові одиниці, вузли та агрегати середньої складності
 • виконувати кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей
 • розбирати відповідальні складові одиниці та агрегати електрообладнання автомобілів
 • з’єднувати та паяти провідники з приладами, вузлами й агрегатами електрообладнання
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання
 • розбирати, ремонтувати, складати і встановлювати складні агрегати, вузли і складові одиниці автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце
 • дотримуватися норм технологічного процесу
 • не допускати браку у роботі
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

Сфера професійної діяльності

 • Переробна промисловість.
 • Ремонт і монтаж машин і устаткування.
 • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів.
 • Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, їх ремонт.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Професія Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  відноситься до типу «людина-техніка» та за характером праці є професією виконавського класу. Це професія підвищеного ризику. На сьогоднішній день електромонтери незамінні на різних підприємствах народного господарства. Затребувана їх майстерність і в побуті.

Eлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування здійснює діяльність як в приміщенні, так і поза ним.

З кожним роком електромонтери стають все більш затребуваними в сучасному суспільстві. Саме тому і ставлення до них міняється рік від року: зростають зарплати, забезпечуються додаткові можливості для відпочинку фахівців. Одним з прикладів людської пошани до праці електромонтера, стало відкриття пам’ятників у багатьох містах світу, що підтверджують складність та незамінність цієї професії у сучасному суспільстві.

Термін навчання:

1рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів) в інтеграції з професією: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) в інтеграції з професією: в інтеграції з професією: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Професія: 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Кваліфікація: 2 розряд

Повинен знати:

 • будову і принцип роботи устаткування, що обслуговується, його електромонтажні схеми і пускорегулювальну апаратуру
 • оптимальні засоби наладки щіткового механізму електродвигунів
 • принцип дії і правила користування вимірювальними приладами
 • правила безпечної роботи зі струмом

Повинен вміти:

 • розбирати, ремонтувати електрообладнання верстатів, добре читати електричні схеми
 • лудити, паяти, ізолювати, прокладати і з’єднувати електропроводи, кабелі, а також заземлювати електросилове устаткування, мати навички слюсарної роботи

Перелік вимог, висунутих до майбутнього електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, значний. Так як молодому спеціалісту належить працювати в небезпечних умовах, то, перш за все, увагу звертають на його фізичний стан. Витривалість, відмінний зір і відчуття рівноваги – ось неодмінні умови успішної роботи електромонтера. Крім цього, він повинен бути готовий приймати швидкі, обдумані рішення в разі виникнення позаштатної ситуації.

Медичні обмеження:

 • нервово-психічні розлади
 • захворювання серця або порушення артеріального тиску
 • судоми, втрати свідомості
 • вживання наркотиків, залежність від алкоголю
 • некоректоване зниження гостроти зору
 • порушення кольоророзпізнання, бінокулярного зору
 • розлади слуху
 • вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги
 • тремтіння рук; розлади координації рухів
 • боязнь висоти
 • захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок
 • хронічні інфекційні захворювання
 • захворювання органів дихання
 • цукровий діабет
 • виражені фізичні недоліки

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • охайність
 • дисциплінованість
 • організованість, самодисципліна
 • відповідальність
 • передбачливість
 • педантичність
 • самостійність
 • здатність планувати свою діяльність у часі
 • старанність, ретельність
 • в нормі розвинені властивості відчуттів і сприйняття (зір, слух, нюх, дотик)
 • здатність до розпізнавання невеликих відхилень параметрів технологічних процесів від заданих значень за різними ознаками
 • розвинені властивості уваги
 • логічність мислення; предметність (об’єкти реального світу і їх ознаки) мислення
 • аналітичність (здатність виділяти окремі елементи дійсності, здатність до класифікації) мислення
 • технічне мислення
 • операційна пам’ять
 • пам’ять на умовні позначення (знаки, символи, плани, схеми, графіки)
 • хороша координація рухів ведучої руки
 • навички точної маніпуляції і спритність
 • твердість руки, стійкість кистей рук (низький тремор)
 • вміння швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі
 • вміння вирішувати проблемні ситуації в короткі терміни
 • уважність, пильність, сприйняття багатьох речей на дотик, слух, зір

Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна.

 У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру: встановлення та ремонт побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, прокладання та заземлення електропроводів, кабелів, обслуговування діючої техніки, встановлення та підключення до мережі лічильників, світильників тощо.

Ринок праці: заводи, підприємства, ремонтні майстерні