ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Електрогазозварник – з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

У процесі роботи електрогазозварник виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей.

Термін навчання:

1 рік – на базі повної загальної середньої освіти (11класів)
3 роки – на базі базової загальної середньої освіти (9 класів)
6 місяців – професійно-технічне навчання (перепідготовка та підвищення кваліфікації)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією Електрогазозварник 

Професія: 7212 Електрогазозварник
Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати:

 • електротехніку
 • технології плавлення металів
 • властивості газів, що застосовуються для антиокислення
 • методи і принципи дії використовуваних агрегатів та обладнання
 • інструкції з охорони праці та техніки безпеки
 • мати знання в галузі фізики, хімії
 • будову електрозварювальної і газозварювальної апаратури
 • режими ведення робіт

Повинен вміти:

 • робити дугове, газове, напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих, конструкційних, кольорових металів і сплавів
 • виробляти підготовку з’єднуються частин для зварювання та зачистку зварювальних швів
 • проводити наплавлення раковин і тріщин
 • здійснювати обслуговування та дрібний ремонт зварювального обладнання та інструменту

Загальна характеристика професії:

 • електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату
 • збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їх транспортування в межах робочого місця
 • налагоджує зварювальне обладнання, встановлює необхідний режим зварювання
 • здійснює зоровий контроль швів
 • попереджає виникнення напруг і деформацій у виробу

Медичні обмеження: порушення координації рухів, поганій зір та слух, алергічні захворювання, нервові та психічні захворювання, підвищена чутливість до впливу хімічних речовин.

Специфічні вимоги:

 • хороший зір
 • спритність
 • швидкість координування рухів
 • психологічна та фізична витривалість, емоційна стійкість
 • бути зібраним і уважним
 • вестибулярний апарат повинен бути пристосований до роботи на висоті

Умови роботи: електрогазозварник, як правило, виконує роботи як у приміщенні так і на відкритому просторі. Можливо виконання робіт на висоті і в незручних небезпечних положеннях. Велике навантаження приходиться на опорно-рухомий і зоровий апарати. Для захисту від теплових і світлових випромінювань використовують спеціальний одяг і маску (щиток) з захисним світофільтром. Режим роботи змінний.

Ринок праці: заводи, підприємства по виготовленню металоконструкцій і сільськогосподарської техніки, деталей, верстатобудівні організації, автомобілебудування, суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном та ремонтні майстерні.